{{playerCaption}}
FOCUSKY认证讲师培训教程(共7个课时)
 • 课时1-1:导入PPT制作Focusky演示文稿
  742
 • 课时1-2:Focusky的快捷键(1)
  755
 • 课时1-3:Focusky的快捷键(2)
  993
 • 课时1-4:用Focusky设计制作数字故事
  593
 • 课时1-5:制作矢量素材(1)
  753
 • 课时1-6:制作矢量素材(2)
  919
 • 课时1-7:颜色搭配
  695
 • {{item.title}}
  {{item.video? item.video.duration : '00:00'}}
FOCUSKY认证讲师培训教程