{{playerCaption}}
FOCUSKY新手培训教程(共6个课时)
 • 课时0-1:Focusky软件操作基础
  923
 • 课时1-1:Focusky动画分类
  894
 • 课时1-2:Focusky作品输出种类
  801
 • 课时1-3:配音,字幕,和字体使用
  506
 • 课时1-4:帧与转场
  444
 • 课时1-5:背景音乐设置以及如何给他人发送Focusky输出的EXE文件
  607
 • {{item.title}}
  {{item.video? item.video.duration : '00:00'}}
FOCUSKY新手培训教程